Datalab Tehnologije d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

Datalab Tehnologije d.o.o.

DataLab PANTHEON™ 5,5

Neposredno prije velikog izjednačavanja gospodarskih uvjeta – ulaska u Europu - najbrojniji dio Hrvatske ekonomije je pred svojim, vjerojatno, najvećim izazovom. Za preživljavanje u hiperkonkurentnoj okolini neće biti potrebno samo postići europske standarde. Potrebno će ih biti prestići, te tako kompenzirati druge negativne specifičnosti lokalne okoline. Značajan dio poslovanja poduzeća trećeg tisućljeća se zasniva na obradi informacija. Informacijska podrška tako postaje nužna i za srednja, mala i mikro poduzeća. DataLab PANTHEON je bio zasnovan za točno takve izazove.

Kako bi vama, mogučim korisnicima, pružili one najbitnije informacije na osnovu kojih ćete procijenjivati i naše programske pakete, ponudili smo vam sljedeći sadržaj:  

  • O programskim paketima
  • Koji paket odabrati
  • O cijenama:
           - programske opreme
           - osviježavanja (nadogradnji)
  • Širi opis sustava

O programskim paketima:

PANTHEON™ je primjeren programski paket za svaku poslovnu djelatnost. Sa zadovoljstvom ga upotrebljavaju kako proizvodna, uslužna i trgovačka poduzeća, tako i javna poduzeća i agencije. Odgovara bilo kojoj veličini poduzeća - mikro, srednjim i velikim poduzećima. Tamo gdje su potrebe za snažnom i pristupačnom poslovnom informatikom najveće, PANTHEON™ je uvijek najbolje rješenje.

Trenutno PANTHEON™ upotrebljava preko 5.500 poduzeća (više od 17.000 korisnika) u 8 država, čiji broj svakim danom raste!

Programski paket PANTHEON™ na hrvatskom se tržištu nudi u 6 različitih verzija:

Svaka viša verzija sadrži svu funkcionalnost nižih verzija, tako se sukladno rastu vašeg poduzeća niža verzija može uvijek vrlo jednostavno promijeniti u višu. Tako npr. PANTHEON™ ME sadrži svu funkcionalnost PANTHEON™ SE, te za njega dodatno navedene funkcionalnosti.

Bez obzira na vaše poslovne potrebe, za vas uvijek imamo pravu verziju PANTHEON™-a.

Pantheon verzije programa

* GE - trenutno dostupan paket samo u slovenskoj lokalizaciji 

 

Koji paket odabrati:

Datalab - koji paket odabrati

O cijenama:

Programske opreme

Cijene licenci za DataLab PANTHEON™ programsku opremu se formiraju u ovisnosti od verzije i broja korisnika. DataLab, naime, podržava prenosive (roaming) licence, što znači, da programska oprema može biti instalirana na neograničenom broju računala u poduzeću, ali svakom  korisniku je za upotrebu programske opreme potrebna licenca. Zbog toga poduzeće, koje upotrebljava našu programsku opremu treba nabaviti toliko licenci, koliko će imati korisnika.

Cijena za pojedinu licencu ovisi od količinskog razreda kupovine. Na primjer ako poduzeće kupuje licence za 7 korisnika,  spada u grupu 5 (od 5-10 ), a kupiti  mora 7 licenci. Ukoliko  izabere PANTHEON SE verziju , cijena za licence će biti:
Licenca = 7 * PANTHEON SE (005) = 41.321,00

Datalab - tablica cijena

Napomena: sve cijene su izražene u kn bez PDV-a

Kolone iskazuju cijenu jedne licence u zavisnosti od broja korisnika.

Redovi iskazuju verziju programske opreme (npr. ReTail, SmallEnterprise, MediumEnterprise, ManuFacturing)

Navedene su samo cijene za licence (izražene u kn i ne uključuju PDV). U cijene nisu uključena školovanja, podešavanja i osvježavanja programske opreme. Te usluge obavljaju ovlašteni Datalab partneri.

U cijenu programskog paketa kod prve kupovine uključen je i period osvježavanja programskog paketa, odnosno pravo na sve promjene i osvježavanja programskog paketa u trajanju od 3 mjeseca od trenutka kupovine. Korisnik može odustati od licenci do roka od 90 dana.

O osvježavanju (nadogradnji)

Osvježavanje je zamjena (nadogradnja) starih verzija izvedenih datoteka, podataka, izvornog koda software-a,  sa osvježenim verzijama, koje zamijene ili nadopune licencirani programski paket. Osvježena verzija sadrži zakonske promjene, ispravke, poboljšanja ili je nadopuna licenciranog programskog paketa.

Cjenik osvježavanja proizlazi iz ugovora o osvježavanju i programskoj opremi i u nastavku prikazat ćemo jedan od načina osvježavanja.

Cijena osvježavanja ovisi od cijena licenci na tržištu, verzije programske opreme (RT,RE,SE,ME,MF), vrsti sklopljenih  ugovora o  osvježavanju. Cijena osvježavanja je uvijek određen postotak važeće tržišne cijene licenci, za koje krajnji korisnik ima pravo korištenja. Cijena osvježavanja znači nije zavisna od iznosa, plaćenog za licence.
Pogledajmo primjer* , korisnik ima sljedeće licence:

Datalab - tablica tržišnih vrijednosti

Ako korisnik sklopi ugovor za cijelu godinu (GODIŠNJI UGOVOR O OSVIJEŽAVANJU), cijena osvježavanja je za period od 12 mjeseci jednaka 13.5% trenutne tržišne vrijednosti odnosno 3.841,83, koliko korisnik plaća u jednokratnom iznosu.

Ako korisnik sklopi kvartalni ugovor (KVARTALNI UGOVOR O OSVIJEŽAVANJU), cijena nadogradnje je za period od 12 mjeseci jednaka 15,00 % trenutne tržišne vrijednosti odnosno 4.268,70, koliko korisnik plaća u 4 jednaka godišnja obroka, tj. 1.067,17 x 4

Napomena: cijene su izražene u kn bez PDV-a

Širi opis sustava

Praćenje narudžbi

Računi i skladišno poslovanje

Proizvodnja

Vođenje servisne djelatnosti

Alati za financijsko poslovanje

Upravljanje ljudskim resursima

Briga za korisnika

Posebna odlika našeg informacijskog sistema je briga za korisnika. Započinje već u procesu dizajniranja, kada razmišljamo kako olakšati svakodnevni posao naših korisnika. Puno posla predstavlja ponavljajuće unošenje podataka u različite maske. PANTHEON 5 podržava unosne predloške. Korisnik unese željene podatke u obrazac, te napravi sliku (snapshot). Tako (djelomično) ispunjen snimak obrazca možemo imenovati i urediti. Kod slijedeće upotrebe, dovoljno je izabrati željeni predložak iz izbornika. Istovremeno možemo s predlošcima pojednostaviti i prilagoditi obrasce, jer možemo sakriti polja, koja određenom korisniku u poduzeću nisu potrebna.

Sve više vremena trošimo za traženje određenog podatka. Združeni prozor za pretraživanje omogućava jednostavno traženje, filtriranje i sortiranje dokumenata. Željene vrijednosti mehanizmom povuci&pusti (drag&drop) dodajemo među filtrirne kriterije. Posvuda možemo pretraživati po djelomičnim vrijednostima i nizu unutar riječi, te sortirati po padajućem ili rastućem nizu po bilo kojem kriteriju. Svaka tablica omogućava traženje po bilo kojem stupcu (npr. artikl na dugačkom računu, ...). I ovdje možemo tražiti po djelomičnim vrijednostima i nizu unutar riječi, te sortirati padajuće ili rastuće.

Datalab - briga za korisnika (traženje artikala)

Dokumentacija je kod ozbiljne upotrebe neprocjenjiva. PANTHEON 5 se ponosi s preko 3300 poglavlja uputstava, primjera i naputaka. Pomoć je korisniku na raspolaganju na svakom obrascu na posebnom izborniku. Pročitati možemo i kontekstualna uputstva za obrazac i preko interneta pogledati video uputstva za pojedine operacije. Novost u dokumentaciji su primjeri, u kojima pojašnjavamo tipične postupke (npr. vlastita potrošnja), te na osnovi iskustava najbolje metode upotrebe (best-practices). Obična prozorska Što je to? pomoć je nadograđena s korisničkim komentarima, pomoću kojih poduzeće može objaviti uvijek dostupna interna pravila.

Datalab - briga za korisnika

Preko izbornika Pomoć možemo pregledati i popis poboljšanja, primljenih s novom verzijom, te popis eventualnih neotklonjenih grešaka na tom obrascu. I Forumi (pitanja i odgovori korisnika) su dostupni iz svakog obrasca i omogućavaju međusobnu samopomoć. Interna uputstva su namijenjena povezivanju internog pravilnika poduzeća (npr. ISO standardi, računovodstveni pravilnik,...) s poslovno-informacijskim sistemom.

Nova članica društva bogova je IRIS (Inteligentno Rješavanje i Savjetovanje). Umjesto kratkih kriptiranih uobičajenih prozorskih obavijesti, PANTHEON opiše razlog greške i ponudi mogućnosti rješavanja. Slično kao uredski pomoćnik, otvori potrebne obrasce i ukaže na mjesto popravka. Svaka poruka je povezana na odgovarajuća poglavlja u uputstvima. Više od polovine zahtjeva za podršku nastane onda, kada korisnik ne zna, kako dalje. Programska inteligencija, koja u samom rješavanju korisnika vodi i pomaže mu sa savjetima, svakako je dobrodošlo pomagalo kod smanjivanja troškova i povećanja produktivnosti.

Datalab - briga za korisnika

S obzirom da znamo da se briga za korisnika ne završava s programskom opremom, postavili smo vjerojatno najveću potpornu strukturu za poslovnu informacijsku programsku opremu. U Sloveniji je 9 neovisnih partnerskih poduzeća s preko 40 savjetnika, koji su od strane DataLab-a obrazovani i certificirani za pružanje potpore korisnicima. Stalni program obrazovanja, te monitoringa djelatnosti, uveden u 2002. godini osigurava kontinuirano usavršavanje te, za uspjeh korisnika, kritične djelatnosti.

Osvježavanje

Poslovno-informacijski sistem je živi organizam, koji se mora mijenjati i prilagođavati. Već vanjski zahtjevi (npr. promjene zakona) zahtijevaju nove verzije programske opreme. Još više poboljšanja nastaje u razvoju informacijskog sistema, zbog čega je isti konstantno upotrebljiviji, stabilniji i brži.

osvjezavanje

DataLab PANTHEON se osvježava najmanje jednom mjesečno, kada su na raspolaganju nove verzije programske opreme s ispravcima, promjenama i poboljšanjima. Da bi osvježavanje za korisnika bila čim manje radno intenzivna operacija, cjelokupan postupak osvježavanja je automatiziran i odvija se preko interneta.

Datalab - osvježavanje

Kod pokretanja osvježavanja, DataLab PANHTEON pošalje internet poslužitelju podatke o tome, koja verzija je instalirana. Korisnici, naime, mogu imati različitu frekvenciju osvježavanja; korisnik A osvježava svoju programsku opremu svaki mjesec, korisnik B je ostavio prethodnu verziju, a korisnik C je zadnji puta napravio osvježavanje prije šest mjeseci. Internet poslužitelj iz posredovanih podataka o instaliranim verzijama kod korisnika sastavi popis promjena, koje su korisniku potrebne za instalaciju novih verzija.

DataLab PANHTEON na osnovi popisa promjena zahtjeva od datotečnog poslužitelja prijenos novih verzija programa i postavi ih na lokalni poslužitelj, otkuda će se zatim instalirati na korisnička računala po poduzeću. S obzirom da internet poslužitelj zna, koje verzije korisnik ima instalirane, ne prenosi cjelokupnu nadogradnju, već samo potrebne promjene. Korisnikovi troškovi osvježavanja su tako osjetno niži (vrijeme, internet, …)

S poslužitelja se instaliraju ispravci na korisnička računala automatski, bez posredovanja administratora, jer isti zna, da s nadogradnjom sistema sa svog računala istovremeno nadograđuje sva računala u poduzeću.

Osvježavanje je u potpunosti automatizirano te maksimalno pojednostavljeno, te ne zahtijeva nikakva praktična znanja korisnika.
 
Bitan podatak svakog informacijskog sistema je vrijeme, koje je proizvođaču potrebno za otklanjanje greške u programskoj opremi. U DataLab-u pozorno pratimo svaku prijavu i analiziramo naš rad. U 2002. godini smo čak 60% grešaka otklonili u danu prijave, a 89% grešaka otklonimo u najviše sedam dana. PANTHEON korisnici se tako mogu osloniti na najveću moguću sigurnost i podršku.

Otvoren sistem

DataLab PANTHEON je otvoren sistem. Javno dostupna struktura baza podataka, te aplikacijskog sučelja (API) omogućava izradu programske i strojne opreme, koja nadopunjava funkcionalnost informacijskog sistema tako da najbolje odgovara zahtjevima korisnika. S PANTHEON-om zna surađivati npr. Sistem proizvodnih upravljača poduzeća Robotina, informacijski sistem za održavanje strojeva ADD – Systematic, Ambulantna prodaja poduzeća LEOSS, sistem za evidenciju vremena i nadzor pristupa Time & Space poduzeća Špica International i još mnogi drugi.

PANTHEON je osnova za brojna vertikalna rješenja za pojedine gospodarske branše. Navedimo samo programski paket Helios EyeSight poduzeća Elab, koji nadograđuje standarni programski paket s novim sučeljem, posebno prilagođenim potrebama optičara i prodavačima slušnih pomagala.

Integracija s drugom programskom opremom isto tako nije problematična. Informacijski sistem možemo uz dodatak pomoćnog programskog koda povezati s MS Office-om, OpenOffice-om, IIS i Exchange poslužiteljem, AutoCAD-om, arhivskim sistemom za dokumente, ukratko s bilo kojom prozorskom aplikacijom.

Brzom razvoju manjih aplikacija je namijenjen ugrađen programski jezik, SQL-InterActive, koji je nadogradnja standardnog SQL jezika. Pored toga, SQL-I sintakse možemo upotrebljavati i JavaScript ili VBScript.

Otvorenost ne bi imala smisla, ako PANTHEON ne bi upotrebljavao opće važeće standarde. To možemo opaziti već kod kontaktnih osoba poslovnih partnera, koje su zapisane u obliku vCard, koji podržava većina programske opreme. Tako možemo –a prekopirati, kontaktnu osobu s njenim telefonom i e-mail adresom iz PANTHEON npr. U Outlook, iz njega u telefon ili ručno računalo. U implementaciji je podrška GZS standardu za elektronsko razmjenu E-SLOG, te podrška ebXML-u.

Zaključak

U DataLabu se ne ograničavamo samo na tehnički aspekt razvoja programske opreme, već želimo dignuti produktivnost i pomoći poduzećima u snižavanju troškova. Ostajemo vjerni sloganu Promijenite podatke u dobit, koji smo zapisali u svoj logo. Cjelokupan trošak rješenja PANTHEON je vrlo povoljan, jer je uobičajen povrat već u 6-12 mjeseci. O kvaliteti rješenja PANTHEON najbolje svjedoči preko 1600 poduzeća, koja su se za njega odlučila.

Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo