D.A.M. d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

D.A.M. d.o.o.

GoSoft 2000 - Integralni poslovni informacijski sustav

Rokovi za izradu ili nabavu artikala definirani su po principu JIT (just in time).  
     
GoSoft-MRP pomaže poduzeću u povećanju produktivnosti, uz skraćenje vremena izrade i smanjenje troškova, potporom slijedećih funkcija:

 • izrada i održavanje svestranog plana djelovanja uz integrirani nadzor nad zalihama i proizvodnjom 
 • optimizacija korištenja strojeva i ljudi, brižnim nadzorom nad svim promjenama, s brzim odzivom za novo terminiranje
 • postizanje ravnoteže između proizvodnih troškova i zadovoljenja kupaca, korištenjem djelotvornih tehnika planiranja materijala i proizvodnje uz mjerenje njihovih učinaka 
 • sniženje troškova kupljenih materijala i poboljšanje kvalitete usluga dobavljača, stalnom analizom dobavljača učinkovitim nadzorom nabave
 • potpora dinamičnoj rukovodećoj okolini, trenutnim dostupom do informacija o zalihama i stanju proizvodnje

IMPLEMENTACIJA  

 • Prezentacija potencijalnom korisniku
 • Zajednička procjena o mogućnosti korištenja aplikacije u procesu planiranja i upravljanja konkretnim porizvodnim poduzećem
 • Posjet postojećoj instalaciji prema izboru potencijalnog korisnika (opcija)
 • Probna instalacija i obrada konkretnog primjera (opcija)
 • Donošenje odluke
 • Formiranje projektnog tima
 • Obuka projektnog tima
 • Izrada mrežnog plana uvođenja (Precedence) sa konkretnim izvršiocima i rokovima

OPIS PROGRAMA 
   
GoSoft 2000 je cjelovit, učinkovit, pouzdan i za korisnike ugodan poslovni informacijski sustav, koji omogućava brze poslovne odluke, a s tim konkurentnost na tržištu. Nudi učinkovitu potporu poslovanju u proizvodnim, uslužnim i trgovačkim poduzećima, te računovodstvenim servisima.

DAM GoSoft - management

Namijenjen je prvenstveno srednje velikim proizvodnim poduzećima, što omogućava praćenje poslovanja od ponude kupcu i narudžbe proizvodnji, preko tehničke dokumentacije (sastavnice, tehnički postupci, crteži) i nabave materijala s materijalnim poslovanjem, do planiranja materijalnih potreba i proizvodnih kapaciteta te otpreme proizvoda i fakturiranje.

Posebna briga je namijenjena funkciji za planiranje proizvodnje (MRP-II, Manufacturing Resources Planing), vezi poslovanja s internetom (plaćanje računa, prenos bankovnih izvoda, slanje dokumenata) i obračunu osobnih dohodaka s tako otvorenim sustavom, da omogućava obračun u svim vrstama poduzeća i ustanova, bez mijenjanja programa.

Modularna izvedba  

Cijeli sustav je građen modularno, što omogućava uvodenje IS po određenim područjima, odnosno upotrebu samo onih funkcija koje poduzeće treba.  

Osnovni podaci  
    
su temelj svih poslovnih funkcija sustava (artikli, poslovni partneri, kontni plan, skladišta, osobe…). Tako je osiguran jednokratan unos i pregled podataka sa jednog mjesta. Podaci su pomoću klasifikacijskih ključeva po želji razvrstani u skupine. 
  
Upravljanje zalihama  

je modul za određivanje količinskih i vrijednosnih zaliha, te prometa materijala. Jednokratnim knjiženjem je postignut pregled stanja zaliha po artiklima, skladištima, lokacijama, troškovnim mjestima ili serijama i obračun zaliha po izabranoj metodi (planske cijene,  stvarne – prosječne, LIFO, FIFO). GoSoft 2000 poštiva serije u prometima i zalihama (lot tracking), što omogućava potpunu slijedljivost ugrađenih materijala. Omogućeni su razni ispisi, ABC i druge analize, statistika i temeljnica za knjiženje zaliha u računovodstvu. 
  
Prodaja i nabava

potpora poslovanja s poslovnim partnerima. Osnova su dokumenti koji su po želji nastavljivi (narudžba, ponuda, upit, račun, otpremnica…). Oblik i sadržaj podataka na dokumentima odabire sam korisnik. Dokumenti se šalju e-poštom ili se ispisuju. Omogućeno je također pisanje i uredno spremanje ostalih dokumenata (dopisa), koji su napisani u nekom vanjskom programu za uređenje teksta (Word, WordPad, WordPerfect). Popusti su određeni za cijeli dokument i svaku stavku dokumenta posebno. Slijed obračuna i naziv popusta su nastavljivi. Omogućene su sve trgovinske evidencije i statistike o nabavi i prodaji. Dodane su također funkcije likvidacije preuzetih računa i evidencija uvoza radi izvoza. Omogućeni su grafički pregledi prometa po različitim kriterijima.

DAM GoSoft - analitika prometa

Tehnički podaci 

obuhvaćaju razvoj proizvoda i njihovu definiciju. Potrebno je odrediti strukturu artikla (sastavnicu) i tehnološke postupke izrade. Strukture se grade tako, da je sastavnica artikla stalno prikazana na ekranu, korisnik po želji mijenja strukturu ili dodaju nove sastavne dijelove. GoSoft 2000 omogućava varijantne strukture. Na osnovi sastavnica su pripremljeni razni ispisi i pregledi (konstrukcijska, proizvodna, kalkulacijska, strukturna, modularna, zbirna sastavnica…). U modulu je također pripremljena evidencija crteža (format, arhiv, odg. osoba) i uređeno pohranjivanje, pregled i ispis crteža.

DAM GoSoft - sastavnice

   
 
Tehnologija izrade za određeni artikl je definirana  radnim mjestom, na kojem se operacija izvodi, te slijedom odgovarajuće operacije (vrijeme, opis rada, planski podaci). Za jednolično određivanje tehnoloških postupaka predviđen je katalog standardnih operacija.   

Kalkulacije  

omogućuju određivanje različitih vrsta cijena s vođenjem povijesti. Cijene se mogu unositi ručno (likvidacija preuzetih računa) ili izračunavati iz tehnoloških postupaka i sastavnice proizvoda. Na svim nivoima ugradnje cijene su podijeljene na različite tipove troškova (rad, materijal, usluge…). Na osnovi stvarno utrošenog materijala i ostvarenog rada program prikaže postkalkulaciju radnog naloga (stvarne troškove).

DAM GoSoft - analiza troškova artikla

  
   
Planiranje materijalnih potreba     

je modul, koji poduzeću osigurava brzo i učinkovito planiranje potrebnih arikala (kako kupovnih, tako proizvoda i poluproizvoda). Koristi se u svijetu poznat MRP sistem, koji poštiva JIT (just in time): narudžbe kupaca i prognoze, eksploziju potreba po strukturi, rezervaciju zaliha…Obrada omogućava više načina planiranja (narudžbenički, serijski, na minimalnoj zalihi), može se izvršavati za cijelu proizvodnju ili određeni proizvod. Plan uzima sve artikle: proizvode, poluproizvode, kupljene dijelove i druge sastavne dijelove. Pri izradi plana dinamično se poštivaju svi utjecajni podaci: vrijeme, zalihe, narudžbe, prognoze, strukture artikala, nedovršena proizvodnja, planski podaci artikala (škart, protočno vrijeme, period udruživanja, višekratnik naručivanja, minimalna zaliha…). Rezultat planiranja su količinski i vremenski određene potrebe (rezervacije) i prijedlog naloga za zadovoljenje tih potreba (za izradu i nabavku artikala). Plan proizvodnje se nakon obrade interaktivno pregleda i analizira:

 • količinski i vremenski
 • financijski – troškovno
 • presjek stanja artikala
 • sastavnice narudžbi (stupanj gotovosti)

DAM GoSoft - proizvodnja

Plan je moguće stalno mijenjati i dopunjavati. Na osnovi predloženog plana nalozi se lansiraju u proizvodnji, odnosno nabavu. Plan automatski reagira na svaku promjenu podataka, koji neposredno ili posredno utječu na njega (neplanirani izlaz, storno naloga, inventura, promjena tehnologije…).

Praćenje proizvodnje

nudi kompletan nadzor i upravljanje proizvodnih aktivnosti. Planski nalozi, koji su generirani planiranjem materijalnih potreba, lansiraju se u proizvodnju i omogućuju pregled zauzetosti proizvodnih kapaciteta i upravljanje operacijama. Pri lansiranju svaka se operacija posebno terminski i količinski planira i s tim optereti proizvodne kapacitete po radnim mjestima. Operacije je moguće ručno mijenjati i dodavati, bez obzira na tehnološki plan artikala. Kad je nalog lansiran počinje njegovo praćenje kroz proizvodnju. Omogućeno je evidentiranje povratnih informacija putem bar-code čitača. Prati se postupak rada na svakoj operaciji (količina, škart, uzrok škarta, utrošeno vrijeme, radnik…).

Po izboru su raznovrsni pregledi, ispisi, statistike: 

 • stanje naloga (detaljno po operacijama)
 • otvoreni troškovi materijala, rada) po nalogu 
 • postkalkulacija naloga
 • analiza rada i škarta na operaciji 
 • izvršeni rad po radnicima 
 • trenutna zauzetost radnog mjesta ili cijele proizvodnje
 • dugoročna zauzetost radnog mjesta ili cijele proizvodnje 
 • ispis radne dokumentacije …

DAM GoSoft - operacije u proizvodnji

Financijsko računovodstvo

omogućava učinkovito praćenje i istraživanje imovinskog i financijskog položaja poduzeća, te poslovnu i financijsku uspješnost. Praćenje je omogućeno kako za potrebe vanjskih korisnika informacija, što je uređeno propisima države i pravilima struke, tako  i za potrebe unutarnjih korisnika informacija. Za osiguranje kvalitetnih informacija potrebno je uzeti sve poslovne događaje. Modul finacijsko računovodstvo omogućava i vođenje i obračun osnovnih sredstava. Za lakši i brži rad napravljene su neke posebne funkcije: 

 • jednostavan izbor virmana za plaćanje
 • plaćanje i knjiženje bankovnih izvoda preko interneta s automatskim zatvaranjem
 • prijenos tečajnih lista s interneta
 • obračun poreza na dodanu vrijednost
 • automatsko kontiranje izdanih i preuzetih računa te evidencija plaćanje
 • bilanca , financijski rezultati, statistički izvještaji
 • tečajne razlike
 • pregledi i izvještaji po različitim kriterijima (vremenu, partnerima, kontima, mjestima troška, radnim nalozima …)

DAM GoSoft - dugovanje/potražnja konta

Plaće i kadrovska evidencija

otvoren je sistem za obračun plaća i vođenje osnovnih podataka o zaposlenicima.

Model obračuna je tako napravljen, da se može prilagoditi tako reći svakom poduzeću bez dodatnog programiranja. Obračun je brz i odmah omogućava preglede rezultata (po djelatnicima ili kumulativno). Napravljeni su i svi propisani obrasci za pojedine obračune, koji su potrebni kod isplate OD; izvještaji potrebni za ostale vanjske institucije (refundacije, plaćanje za banke, izvještaji za kreditore …) i godišnji izvještaji (M4, PK1 …). Statistički izvještaji su podržani grafičkim prikazima. 

Kadrovska evidencija omogućava unos različitih podataka o djelatnicima, obračun i vođenje godišnjih odmora, te razne izvještaje vezane za djelatnike (djelatnici po abecedi, po mjestu stanovanja, po rođenju, po mjestu troška …). 

Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo