ProSoft d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

ProSoft d.o.o.

Integralni informacijski sustav OPERA

Kome je OPERA namijenjena?

Poslovnim subjektima kojima treba kompleksan program s funkcijama veleprodaje, maloprodaje, usluga, proizvodnje i knjigovodstva. 

Integralnost

OPERA je integralni informacijski sustav, što znači da se temelji na jedinstvenoj bazi podataka. Svaki podatak se unosi na jednom mjestu i u istom trenu dostupan je svim korisnicima sustava. Svi podsustavi su povezni automatiziranim prijenosom podataka

Preglednost

Pri izradi su korišteni interni standardi za oblik i funkciju korisničkih sučelja (formi), kao i izgled i sadržaj izvještaja. Sva sučelja su po obliku i funkcionalnosti slična što omogućava brzo usvajanje rada s programom, te brz i efikasan rad. Otvaranjem sučelja uobičajno se dobivaju podaci tekuće poslovne godine, a moguće je pristupiti i  podacima iz ranijih godina odabirom godine.

Logičnost

Sve funkcije u programu su napravljene tako da slijede prirodnu logiku  poslovnih podsustava koje obrađuju, kao i kronološki slijed poslovnih procesa u tim podsustavima.

Otvorenost

Gdje god je to bilo moguće, u programu su ugrađene funkcije koje omogućuju definiranje niza parametara  prema potrebi korisnika. Oni nisu dio programskog koda, što omogućava korisniku da si sam u velikoj mjeri prilagodi program vlastitim potrebama i načinima rada. Takvi primjeri su definicije vrsta dokumenata, modeli kontiranja, itd.

Brzina

Sve navedene karakteristike programa omogućavaju brzo usvajanje rada s programom i brz praktični rad. To je prije svega zasluga baze podataka ORACLE, najveće i najzastupljenije baze podataka u svijetu. Korisnička sučelja su pregledna i optimalno popunjena podacima.  Podaci su poredani logičnim slijedom tako da je upotreba miša svedena na minimum. Brzini rada doprinosi i mogućnost prijenosa podataka gdje god je to bilo moguće, npr. sa ponude na otpremnicu, sa otpremnice na račun, knjiženje izlaznih računa, itd.  

Sigurnost

Program sustavom lozinki i dodjele prava pristupa štiti podatke od neovlaštenog pristupa. Svaki korisnik se svojim korisničkim imenom i svojom lozinkom prijavljuje u sustav,  a pri tome su mu dostupni samo oni podaci i funkcije koje su mu dodijeljene od strane administratora sustava. Svaka aktivnost korisnika se evidentira u bazi tako da se zna tko je i kada unio koji podatak ili tko je zadnji mijenjao koji dokument.   

Podrška

Program ima punu podršku u pisanim korisničkim uputama, telefonskoj podršci, spajanjem na računalo korisnika preko interneta i hitroj intervenciji na lokaciji korisnika.

ProSoft se obavezuje da će program podržavati najmanje 5 godina od kupovine. U slučaju da iz bilo kojih razloga firma ne bi bila  u mogućnosti u tom roku podržavati program, obavezuje se kupcu predati izvorni kod i svu pripadajuću dokumentaciju

Razvoj

OPERA je u potpunosti usklađena s važećim zakonskim propisima, te se kroz stalne nadogradnje i izradu novih verzija brine o kontroli kvalitete, kontinuiranoj evoluciji proizvoda i što boljoj prilagodbi potrebama korisnika.

 Ljudski resursi

Projektni tim čine:

 • VSS dipl. ing matematike               2 radnika
 • VSS dipl ekonomistica 1 radnica
 • VSS dipl. informatičar                     1 radnik
 • SSS informatičar                             1 radnik

Većina s dugogodišnjim iskustvom u razvoju i primjeni softvera, ukupno iskustvo  je 100 čovjek/godina.

VELEPRODAJA

FVPO314PO3  Narudžbenica

 • Radi se po organizacijskoj jedinici i skladištu
 • Sadrži informacije o referentu koji ju je izradio i datumu izrade
 • Broj narudžbenice se kreira automatski na razini firme
 • Partner se odabire unosom šifre  ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira
 • Novi partner može se unijeti odmah na mjestu odabira partnera,
 • Narudžbenica ima status koji se može mijenjati (u opciji, istekla opcija, u realizaciji, realizirano), ne ažurira se automatski
 • Sadrži podatke o artiklu, količini, jediničnoj cijeni a za cijeli dokument osnovici, porezu i ukupnom iznosu
 • Moguće je prenijeti stavke sa druge narudžbenice
 • Za odabranu stavku daje se informacija o količini na skladištu za koje se radi narudžbenica
 • Svaka stavka može imati i opis dužine do 2000 znakova
 • Uz stavku se može prikazati dogovorena cijena, rabat i konačni iznos
 • Moguće je brisati stavke, renumeracija  je automatska
 • Narudžbenica se automatski sprema u bazu
 • Može se ispisati na memorandum ili ne, sa ispisom cijene ili bez. Može se odabrati ispis na odabrani  pisač, snimanje u nekom od standardnih formata, poslati mailom ili faxom
 • Jednostavna statistička obrada izrađenih narudžbenice, mogu se grupirati po partneru, datumu ili statusu

FZA04VPK Kalkulacija / Primka

 • Izradom kalkulacija, automatski se radi i primka.
 • Kalkulacija/primka rade se za određeno skladište
 • Prije unosa kalkulacije potrebno je u glavnu knjigu upisati ulazni dokument (ulazni račun, otkupni blok, itd).  Podaci se prenose u kalkulaciju odabirom računa, a ako račun nije ranije unijet u glavnu knjigu, može se unijeti odmah, u trenutku izrade kalkulacije.
 • Kalkulacija omogućava unos dodatnih troškova : transport, carina, špedicija i dva dodatna troška. Računi navedenih troškova se preuzimaju iz glavne knjige ili unose odmah, ako nisu unijeti.  Ukupna vrijednost navedenih troškova se dijeli proporcionalno udjelu vrijednosti stavke u ukupnoj nabavnoj vrijednosti svih stavki, kao zavisni trošak
 • Artikli u kalkulaciji se odabiru iz baze upisom šifre ili odabirom sa liste. Ako artikl ne postoji u bazi moguće ga je odmah dodati
 •  Za svaki artikl, za nabavljenu količinu, moguće je upisati serijske brojeve svakog pojedinog komada za potrebe naknadnog korištenja
 • Za svaki artikl, upisuje se količina, cijena, rabat, dodatni rabat. Zavisni troškovi se automatski obračunavaju
 • Prodajna cijena se formira tako da se zadaje konačni iznos ili % marže
 • PDV artikla se automatski povlači iz  cjenika, novim artiklima se upisuje u bazu kada se prvi puta pojave na kalkulaciji, i od tada ga više nije potrebno upisivati
 •  Nakon unosa svih artikala kalkulacija se knjiži u glavnu knjigu. Ukoliko postoji greška prilikom unosa podataka, knjiženje neće biti dozvoljeno i dobit će se poruka o grešci.
 • Odabirom skladišne kartice, dobije se  pregled količina te datuma ulaza i izlaza artikla na kojem se trenutno nalazi kursor, može se odabrati i neki drugi artikl
 • Kalkulacija se automatski sprema u bazu, može se ispisati na papir ili snimiti u digitalnom obliku u nekom od standardnih formata.  

FVPO314PO3  Ponuda

 • Ponude se rade po organizacijskoj jedinici /skladištu
 • Ponuda sadrži informaciju o referentu koji ju je izradio i datumu izrade
 • Broj ponude se generira automatski na razini firme
 • Partner se odabire šifrom ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira iz popisa partnera
 • Novi partner se može unijeti odmah na mjestu odabira partnera
 • Ponuda ima status  (U opciji, Istekla opcija, U realizaciji, Realizirano) status se može mijenjati
 • Nakon odabira partnera (kupca) moguće je odabrati, osim uobičajnog, neki drugi cjenik iz kojeg će se uzimati prodajene cijene artikala
 • Ponuda sadrži podatke o osnovici , porezu i ukupnom iznosu ponude
 • Moguće je prenijeti stavke sa druge ponude
 • Sa ponude je moguće pokrenuti izradu radnog naloga
 • Stavke ponude mogu biti: komponenta/dio, sklop, usluga. Sklop je privremeno definirani skup komponenti/dijelova a može sadržavati i uslugu. Ako sklop ne postoji u bazi, na istom ekranu se može definirati.
 • Stavke ponude izabiru se iz šifrarnika po šifri ili nazivu, ako traženi artikl ili usluga  ne postoji, može se odmah na istom ekranu unijeti u šifrarnik,
 • Za odabran artikl, daje se informacija o količini i na skladištu sa kojeg se radi ponuda.
 • Svaki artikl iz šifrarnika ima i polje za opis dužine do 2000 znakova koje se može prikazati na ponudi.
 • Cijena odabranog artikla uzima se iz odabranog cjenika (može ih biti više), a može se upisati bilo koja. Moguće je sa istog ekrana ažurirati cjenik
 • Stavka ima mogućnost dva rabata,  radni, onaj koji se upisuje u trenutku izrade ponude i  rabat generalno dodijeljen partneru a dio je podataka o partneru. Rabati djeluju tako da prvo djeluje prvi pa onda drugi, znači ne djeluju kao suma.
 •  Uz stavku prikazuje se nabavna i konačna prodajna cijena
 • PDV se preuzima automatski iz šifrarnika artikala
 • Moguće je brisati stavke ponude, renumeracija se radi automatski
 • Ponuda se automatski sprema u bazu
 • Ponuda se može ispisati na memorandum ili ne, sa opisom stavke ili bez, ispisom komponenti ili bez , ispisom cijena komponenti ili bez
 • Ponuda se može snimiti u nekom od standardnih formata (PDF, XLS, …)
 • Ponuda se može automatski poslati mailom ili faxom
 • Ponude se mogu vrlo jednostavno obraditi statistički,  mogu se grupirati po referentu, partneru, datumu, statusu, … za tako odabrane ponude daju se podaci o ukupnoj osnovici, PDV-u i iznosu

FZA04VOT Otpremnica

 • Otpremnica se rade po organizacijskoj jedinici / skladištu
 • Sadrži informacije o referentu koji ju je izradio i datumu izrade
 • Broj otpremnice se kreira automatski na razini firme
 • Partner se odabire šifrom ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira ili liste partnera.  Novi partner može se unijeti odmah na mjestu odabira partnera
 • Moguće je prenijeti stavke sa ponude  ali samo one artikle kojih na skladištu ima u količini  jednakoj ili većoj nego je na ponudi
 • Moguće je dodati informacije o narudžbenici ako postoji
 • Moguće je definirati način i lokaciju otpreme
 • Stavke otpremnice mogu biti: komponenta,i sklop ili proizvod
 • Za odabranu stavku daje se informacija o količini na skladištu sa kojega se skida
 • Moguće je pozvati ili naknadno upisati serijske brojeve otpremljenog artikla
 • Moguće je upisati  rabat a dodatni rabat se preuzima automatski iz baze podataka o partneru kojemu se roba otprema.
 • Uz stavku se prikazuje konačna cijena, ako je stavka prenijeta s ponude zadržati će se cijena s ponude. Skladište se razdužuje po FIFO metodi.
 • Pozivom na skladišnu karticu dobiva se pregled ulaza i izlaza artikla
 • Otpremnica se automatski sprema u bazu,  može se ispisati na memorandum ili ne, sa ispisom cijene ili bez, sa ispisom stavki ili sklopa. Može se odabrati ispis odnosno snimanje u nekom od standardnih formata
 • Jednim klikom otpremnicu je moguće prenijeti na račun
 • Nakon što je prenijeta na račun, otpremnicu nije moguće izmijeniti ili obrisati, moguće je cijeli dokument stornirati

FZA04VOT Revers

 • Revers se radi po organizacijskoj jedinici  / skladištu
 • Revers sadrži informacije o referentu koji ju je izradio i datumu izrade
 • Broj reversa se kreira automatski na razini firme
 • Partner ili radnik se odabire šifrom ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira
 • Novi partner može se unijeti odmah na mjestu odabira partnera
 • Moguće je prenijeti stavke sa ponude (samo ako su stavke šifrirane u bazi i ima ih dovoljna količina na skladištu)
 • Moguće je definirati način i lokaciju otpreme
 • Revers je zaštićen te ga nije moguće izmijeniti ili obrisati, moguće je cijeli dokument stornirati
 • Stavke mogu biti: komponenta,  sklop ili proizvod
 •  Za odabranu stavku daje se informacija o količini na skladištu sa kojega se skida
 • Moguće je pozvati ili naknadno upisati serijski broj otpremljenog artikla (storniranjem reversa ne stornira se i serijski broj)
 • Pozivom  skladišne kartice dobije se pregled ulaza i izlaza artikla
 • Revers se automatski sprema u bazu, može se ispisati na memorandum ili ne
 • Stornirani revers automatski dobiva vezu sa izvornim i ta veza se vidi kao napomena

FVP214FA Račun

 • Računi se rade po organizacijskoj jedinici / referentu
 • Sadrži informacije o referentu koji ju je izradio i datumu izrade
 • Broj računa se kreira automatski na razini firme
 • Partner se odabire šifrom ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira. Novi partner se može  unijeti odmah na mjestu odabira partnera
 • Jedan račun se može povezati na više otpremnica i radnih naloga. Za odabranog kupca, biraju se otpremnice i radni nalozi koji će se fakturirati iz popisa nefakturiranih otpremnica i radnih naloga
 • Moguće je dodati informacije o upitu ili narudžbenici
 •  Moguće je definirati valutu, ako nije definirana u podacima o partneru, i rok isporuke, način i garanciju plaćanja, žiro račun, način i lokaciju otpreme, poziv na broj se automatski generira
 • Moguće je ručno upisati vrstu i vrijednost stavke (ne skida robu sa skladišta)
 • Cijena stavke se prenosi sa otpremnice, može se mijenjati
 • Moguće je upisati  rabat, dodatni rabat se preuzima automatski iz podataka o partneru kojemu se roba otprema
 • Uz stavku se prikazuje jedinična i ukupna cijena
 • Račun se vrlo jednostavno knjiži po unaprijed zadanom modelu, nakon knjiženja nije više moguće  stavke brisati ili mijenjati
 • Račun se može ispisati na memorandum ili ne, sa ispisom komponente ili bez. Može se odabrati ispis na papir,  snimanje u nekom od standardnih formata ili poslati mailom

FZA00I4VP  Izdatnica za vlastitu potrošnju

 • Izdatnice se rade po mjestu troška, u pravilu je to organizacijska jedinica
 • Izdatnica sadrži informacije o referentu koji ju je izradio, datumu izrade, te radniku kome je roba izdana
 • Broj izdatnice se kreira automatski na razini firme
 • Radnik se odabire šifrom ili po nazivu uz mogućnost selektivnog odabira
 • Moguće je razdužiti serijski broj artikla
 • Izdatnica se vrlo jednostavno knjiži po unaprijed zadanom modelu
 • Izdatnica se može ispisati. Može se odabrati ispis odnosno snimanje u nekom od standardnih formata

MALOPRODAJA

FMP201DK  Maloprodajna mjesta - Kasa

 • Definicija kase je moguća na nivou organizacijske jedinice i prodajnog mjesta
 • Unutar jedne definicije kase, moguće je definirati više smjena, više prodavača.
 • Svakodnevno praćenje utrška po smjenama, s pologom utrška
 • Jednostavan pregled rekapitulacije poreza i vrsta plaćanja
 • Pregledom rekapitulacije računa vidljiv je: broj računa, ukupan iznos, osnovica, porez, ukupni popust na stavke ili cjelokupni iznos računa (izražen u % i iznosu).
 • Zaključenje kase je vrlo jednostavno
 • Utržak se knjiži prema postojećoj definiciji dokumenta.

FZA04MPK Maloprodajna Primka-Kalkulacija

 • Kalkulacija se unosi po skladištu
 • Prije unosa kalkulacije potrebno je u glavnu knjigu upisati ulazni dokument (ulazni račun, otkupni blok….).  Podaci se prenose u kalkulaciju odabirom računa, ako račun nije unijet u glavnu knjigu, može se odmah unijeti.
 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme, godine, skladišta i oznake dokumenta
 • Kalkulacija omogućava unos dodatnih troškova : transport, carina, špedicija i dva dodatna troška. Računi navedenih troškova se preuzimaju iz glavne knjige ili unose odmah, ako nisu unijeti.  Ukupna vrijednost navedenih troškova se dijeli proporcionalno udjelu vrijednosti stavke u ukupnoj nabavnoj vrijednosti svih stavki, kao zavisni trošak
 • Artikli u kalkulaciji se odabiru iz baze upisom šifre ili odabirom sa liste. Ako artikl ne postoji u bazi moguće ga je odmah dodati
 • Za svaki artikl, za nabavljenu količinu, moguće je upisati serijske brojeve svakog pojedinog komada za potrebe naknadnog korištenja
 • Prodajna cijena se zadaje iznosom ili % marže i može se ažurirati u cjeniku
 • PDV artikla se automatski povlači iz baze, novim artiklima se upisuje, a biti će upisan u bazu
 • Nakon unosa svih artikala kalkulacija se knjiži u glavnu knjigu. Ukoliko postoji greška prilikom unosa podataka, knjiženje neće biti dozvoljeno
 • Odabirom skladišne kartice dobije se pregled količina te datuma ulaza i izlaza pojedinih artikala

FMP202GR Gotovinski račun (prometovanje kase)

 • Evidentiranje vrste plaćanja je moguće detaljnim opisom plaćanja. Evidenciju negotovinskih  plaćanja moguće je voditi detaljno ( naziv banke, broj kartice, čekova , iznosi rata…).
 • Moguć ispis računa retroaktivno
 • R1 oblik računa moguće je ispisati za postojeće partnere ali i za partnere koji nisu u bazi podataka.
 • Popust je moguće odobriti i na stavke i na ukupan iznos računa( popusti za gotovinu).

RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

FOS0300KOS Osnovna sredstva

 • Inventarni broj se generira automatski (n+1).
 • Klasifikacijom osnovnih sredstava moguće je grupiranje.
 • Izmjena ili unos nove amortizacijske grupe je jednostavan.
 • Amortizaciju je moguće obračunati po različitim kriterijima: period amortizacije, amortizacijska grupa, inventarni broj
 • U svakom trenutku može se ponoviti obračun amortizacije za određeni inventarni broj ili cijelu amortizacijsku grupu (po mjesecima i kumulativno).
 • Temeljem definicije knjiženja omogućuje se knjiženje obračuna amortizacije.
 • Odabirom inventarnog broja vidljive su sve promjene na njemu : obračun amortizacije, prodaja,rashod,korekcija nabavne vrijednosti,korekcija stanja,stavljanje u ili izvan uporabe, itd
 • Nakon svođenja na početno stanje, ne brišu se podaci iz prethodnih perioda.

FPN0102PN Putni nalozi

 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme i godine.
 • Za definiciju putnog naloga unose se podaci:  partner, mjesto, radnik, vrsta prijevoznih sredstava, vrste troškova, svrha putovanja, itd..
 • Preračun valutnih dnevnica u kn je automatski, potrebno je održavati tečajnu listu te valute.
 • Moguć je odabir prijevoznog sredstva iz popisa osnovnih sredstava ili privatnih vozila zaposlenika
 • Putni nalog se može  vezati na radni nalog  i organizacijsku jedinicu.
 • Automatsko izračunavanje trajanja puta i dnevnica na osnovu unesenog vremena polaska na put i povratka prema postavljenim parametrima izračuna.
 • Knjiženje putnog naloga u glavnoj knjizi je jednostavno,  temeljnica knjiženja putnog naloga (dnevnice,kilometri,ostali troškovi) unaprijed se definira

FGK0101BL Blagajna

 • Moguće je voditi evidenciju o više blagajni.
 • Završno stanje prethodnog perioda se automatski prenosi kao početno stanje perioda koji se radi.
 • Svaka promjena u prometu blagajne se automatski odražava na stanje blagajne.
 • U svakom trenutku je moguć uvid u karticu konta i analitiku konta.
 • Unos i promjena  podataka omogućen je samo referentu koji otvori blagajnu.
 • Redni broj uplatnice/isplatnice automatski prati donos prometa.
 • Promet blagajne se automatski evidentira u glavnoj knjizi.

FGK0302GK Glavna knjiga

 • Postoji 8 tipova dokumenata: Početno stanje, Ulazni račun, Izlazni račun, Temeljnica, Izvod banke, cesija, Kompenzacija, Obračun kamata. Svaki tip može imati više vrsta dokumenta.
 • Za svaku vrstu dokumenta moguće je definirati više modela knjiženja,  jedan od njih je zadani, primjenjivati će se uobičajno, moguće je odabrati neki drugi model kao uobičajni i on će se primjenjivati do slijedeće promjene. 
 • Broj dokumenta  se dodjeljuje automatski unutar godine i vrste dokumenta.
 • Neki od dokumenata glavne knjige imaju kao izvor jedan od postojećih dokumenata  (kalkulacija, izdani račun, putni nalog, knjižno odobrenje, primljeni predujmovi,  ..), a ostali se direktno upisuju u glavnu knjigu (ulazni računi koji nemaju kalkulaciju, plaća, kompenzacija, cesija, … 
 • Prijenos početnog stanja u novu poslovnu godinu može se ponoviti više puta, sve do izrade završnog računa za prethodnu godinu.
 • Ulazni računi za koje se ne radi kalkulacija se knjiže po unaprijed definiram modelima što znatno olakšava i ubrzava rad, uvijek se može dodati novi model knjiženja.
 • Ulazni računi kojima se radi kalkulacija knjiže se po unaprijed definiranom modelu a mogu se prvo knjižiti pa raditi kalkulacije ili knjižiti pri izradi kalkulacije
 • Izlazni računi se knjiže automatski pri izradi računa po unaprijed definiranom modelu
 • Dokumenti tipa Temeljnica nemaju unaprijed zadani model knjiženja, model knjiženja se može odabrati ako postoji ili knjižiti odabirom konta iz kontnog plana
 • Na  dokumentima tipa Izvod banke  prenosi  se prethodno završno stanje  u polje početnog stanja izvoda koji se unosi
 • Svaka banka ima svoju vrstu dokumenta
 • Zatvaranje uplata s računima omogućeno je iz dva smjera: izvodom zatvoriti račun ili računom zatvoriti izvod  
 • Svaku  stavku knjiženja moguće je vezati uz mjesto troška i/ili radni nalog
 • Radi se automatska kontrola knjiženja. Knjiženje kojem je  dugovna strana različita od potražne posebno je označeno
 • Porezne knjige se vode automatski za sve vrste dokumenta koje sadrže bilo koju vrstu poreza, a mogu se pregledavati po vrsti dokumenta, po ukupnom porezu ili ukupnom pretporezu.      
 • Na svakom tipu dokumenta moguć je brzi pregled kartice  konta i konta analitike.
 • Po završetku obračunskog perioda, podaci se mogu zaključati i time onemogućiti bilo kakve promjene na njima. Podatke može otključati samo osoba koja ima takvo ovlaštenje.

KADROVI I PLAĆA

FKE0101RAD Kadrovska evidencija

 • Osobni podaci radnika, podaci o zaposlenju,  podaci o članovima obitelji i zajedničkog kućanstva
 • Praćenje podataka o zdravstvenom osiguranju, osnovnom i dopunskom, te drugih osiguranja radnika i članova obitelji osiguranih preko radnika
 • Evidencija radne knjižice sa ostvarenim stažem
 • Evidencija beneficiranog staža
 • Automatsko izračunavanje ukupnog, beneficiranog, neprekidnog (u firmi) staža na zadani datum
 • Mogućnost svrstavanja ostvarenog staža u posebno definirane vrste
 • Praćenje promjene mjesta rada unutar firme

FOD0101OB Plaća

 • Mjesečna prijava obrade plaće
 • Brza prijava radnika i podataka za plaću preko Čarobnjaka ili neke od prethodnih plaća
 • Korištenje podataka iz kadrovske evidencije
 • Korisnički definirane vrste poslova različitih karakteristika
 • Mogućnost različitih parametara za čovjeka u svakoj plaći
 • Obrada po koeficijentu, satnici, ugovorenim bruto ili  neto iznosima posebno za svakog radnika
 • Evidencija promjena poreznih olakšica, automatska primjena u obračunu
 • Prijava i praćenje osobnih obustava na plaću
 • Mogućnost dijeljenja isplate na dva računa, kombinacija isplate gotovinom
 • Uvid u evidentirane sate, priznate sate po radnom nalogu, efektivne (obračunane) sate. Stvarna cijena rada za radnika u firmi
 • Obračun zbirno za sve radnike, pojedinačno po radniku. Automatski reobračunom dodavanjem ili brisanjem vrste posla
 • Poništavanje i obračun neograničeno puta
 • Automatsko kreiranje RS-b obrasca
 • Ispis i kreiranje datoteke za REGOS
 • Izvoz podataka u datoteke s podacima o uplatama u propisanim formatima za sve važnije banke
 • Kreiranje zbrojnih i pojedinačnih naloga za uplatu različitih vrsta i izvoz  u datoteke s formatom pripremljenim za Internet bankarstvo (FINA format zbrojnog naloga za uplatu)
 • Kreiranje i ispis ID obrasca
 • Ispis obračuna plaće (vrećica), liste isplata, rekapitulacija plaće

EVIDENCIJA RADNOG VREMENA

FEV0201EV Evidencija radnog vremena

 • Evidentiranje početka i završetka rada, izlazaka sa posla u toku dana
 • Izračun ostvarenog vremena u satima i minutama po vrstama rada( redovni rad, godišnji odmor, bolovanje, plaćeni sati, itd)
 • Prikaz evidentiranog vremena po danima za radnika tijekom mjeseca sa sumom ostvarenog radnog vremena
 • Ograničen pristup podacima,  korisnik  može vidjeti svoje podatke ali ih ne može mijenjati, rukovoditelj ne može mijenjati svoje podatke ali može podatke podređenih radnika
 • Dnevni, Mjesečni pregled, odabirem iz interaktivnog kalendara
 • Sumirani prikaz svih  radnika i ostvarenog radnog vremena
 • Listanje ostvarenog rada po radniku za odabrani mjesec po danima i vrstama rada sa zbrojevima
 • Listanje ostvarenog rada za radnike grupirano po organizacijskim jedinicama za odabrani mjesec sa kumulativima po vrstama rada i organizacijskim jedinicama

PROIZVODNJA

FRN302KV Kontakti s  kupcima

 • Evidentirati ju može bilo koji korisnik programa
 • Broj prijave se dodjeljuje automatski unutar organizacijske jedinice i godine
 • Korisnik se bira iz popisa poslovnih partnera, upisuje se opisno ili se dodaje u opće podatke ako se radi o novom korisniku
 • Prijavi se dodjeljuje vrsta (greška, zahtjev, pomoć), prioritet (normal, hitno, odmah-blokiran), status se dodjeljuje i ažurira automatski
 • Opis kvara/zahtjeva i poduzetih aktivnosti na rješavanju su podaci teksta koji se mogu uređivati jednostavnim tekst urednikom
 • Na osnovu prijave jednim klikom se može inicirati radni nalog
 • Status prijave se mijenja ovisno o statusu radnog naloga
 • Ispis prijave kvara jednim klikom

FTH0301 Tehnologija i kalkulacija proizvoda

 • Tehnologija se definira za odabrani proizvod,  ima svoju identifikaciju, za jedan proizvod moguće je definirati više varijanti tehnologije
 • Prilikom definicije nove tehnologije, moguće je prenijeti podatke sa već postojeće za isti proizvod
 • Za kalkulaciju se odabiru vrste cijena za materijal, rad i vrsta cijene koja se dobije kalkulacijom, a  definira se  i iznos općeg troška po satu rada
 • Tehnologija i kalkulacija se definiraju za jediničnu količinu proizvoda
 • Kalkulativni iznosi se automatski preračunavaju unosom podataka o materijalima i radovima
 • Ranije izrađena kalkulacija može se, jednim klikom, aktualizirati prema trenutnim cijenama iz cjenika
 • Jednim klikom moguće je spremiti dobivenu cijenu proizvoda u cjenik i sačuvati sastav proizvoda
 • Tehnologiji se može pridružiti slika proizvoda. Alat za slike ovisi o instaliranim alatima na lokalnom računalu
 • Proizvod opisan  tehnologijom može imati  proizvoljan broj pozicija, jedna je obvezna
 • Cijena i iznos svake pozicije  se automatski računa, svakoj poziciji je moguće pridružiti sliku
 • Za svaku poziciju se definira potrebni materijali, radovi i ostali troškovi, automatski se ažuriraju  kalkulativne vrijednosti pozicije i proizvoda
 • Uz svaki materijal moguće je definirati  korisni otpad, ako postoji
 • Rad se može definirati kao usluga (posao), radno mjesto, organizacijska jedinica (odjel) ili kao opisna aktivnost, količina rada je u satima
 • Pod ostalim troškovima mogu se definirati radovi koje izvodi kooperacija ili drugi netipični poslovi
 • Definirana tehnologija se može listati sa ili bez kalkulativnih iznosa (kao tehnološki list), sa ili bez pridruženih skica

FRN301RN Radni nalozi

 • Broj naloga se dodjeljuje automatski unutar firme i godine
 • Korisnik se bira iz popisa Poslovnih partnera, unos novog se aktivira jednim klikom
 • Nalogu se dodjeljuje Vrsta, Prioritet, Status, datumski (vremenski) Rok izvršenja, Početak
 • Nalog se može vezati na izvor po kojem je iniciran, u tom slučaju se na nalog prenose podaci sa vezanog izvora (ponuda, prijava kvara)
 • Status naloga se mijenja ovisno o izvršenju radova. Gotovom ili prekinutom nalogu ne mogu se mijenjati podaci
 • Opis zadatka su podaci teksta koji se mogu uređivati jednostavnim tekst urednikom
 • Za svaki nalog se definiraju aktivnosti po redoslijedu izvršenja, vrstom radu omogućuje se izbor iz relevantnih, ranije definiranih podataka ili se definira naziv aktivnosti
 • Uz svaku aktivnost može se definirati izvršitelj izborom iz evidencije radnika
 • Aktivnosti se pridružuju podaci o planiranom trajanju u satima (tehnolog/rukovoditelj), utrošenom vremenu (izvršitelj), priznatom vremenu (rukovoditelj)
 • Status aktivnosti pokazuje gotovost. Gotovoj aktivnosti se ne mogu mijenjati podaci.
 • Napomena je tekstualni podatak u koji izvršitelj upisuje tijek obavljenih radova ili rukovoditelj opaske uz radove
 • Radni nalog vrste Proizvodnja,  ima list s podacima o izradi proizvoda
 • Proizvod se određuje  izborom šifre iz liste postojećih. Unos novog se aktivira jednim klikom, za odabrani  proizvod se definira količina koju treba proizvesti.
 • Proizvodu se može dodijeliti jedna od tehnologija,( proizvod može imati više tehnologija)  po kojoj će proizvod raditi. Definiranje nove tehnologije proizvodnje može se aktivirati jednim klikom.
 • Opis je tekstualni podatak. Ukoliko je povezana tehnologija, opis se popunjava  podacima iz odabrane tehnologije
 • Jednim klikom može se aktivirati obračun proizvodnje i pregled izdanog materijala sa skladišta
 •  Ispis naloga jednim klikom
 • Lista Pregled RN prikazuje ostvarene radove grupirane po organizacijskim jedinicama  i izvršiteljima za zadani period, po vrsti, statusu, s podacima o planiranim, ostvarenim i priznatim satima
 • Lista Rekapitulacija RN prikazuje podatke o radnim nalozima za zadani period, organizacijskoj jedinici, korisniku, vrsti, statusu, izvršiteljima i izvoru
 • Lista Stanje Proizvodnje omogućuje pregled planiranih i ostvarenih vrijednosti kumulativno i detaljno za sve radne naloge u  zadanog period, za organizacijsku jedinicu s zadanim statusom
 • Brzi pregled  svih zadataka i njihovih statusa odabranog  izvršitelja za zadani period

FZA00P3I2P Izdatnica materijala

 • Izdavanje materijala u proizvodnju
 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme, godine, skladišta i oznake dokumenta
 • Izdatnica se obavezno izdaje na postojeći RN (sa kojeg se preuzimaju bitni podaci). Ne može se izdati na gotovi ili prekinuti RN
 • Izdatnica sadrži i podatak o vrijednost izdanih materijala
 • Jednim klikom se izvršava knjiženje (po uvjetima pridruženog modela knjiženja na definiciji dokumenta)
 • Materijal se unosi izborom iz skladišta repromaterijal, ne može se izdati  materijal kojeg nema na skladištu.
 • Uz svaku stavku prikazuje se trenutna količina na skladištu. Jednim klikom moguće je vidjeti skladišnu karticu
 • Ukoliko je radni nalog povezan s tehnologijom, moguće je jednim klikom generirati stavke izdatnice  svih materijala definiranih tehnologijom u količinama koje su predviđene u tehnologiji, ako je dio materijala već izdan,  količine preuzete sa tehnologije će se za umanjiti za toliko
 • Automatski se računa ukupna vrijednost  izdanog materijala kojom se razdužuje skladište a zaduženje radni nalog, odnosno proizvodnja

FZA00P4PIP Povrat materijala iz proizvodnje

 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme, godine, skladišta i oznake dokumenta
 • Povratnica se obvezno veže uz RN (na koji je izdavan materijal).
 • Jednim klikom se omogućuje prijelaz na RN i knjiženje u glavnu knjigu (po uvjetima pridruženog modela na definiciji dokumenta), ispis dokumenta
 • U stavke se unosi materijal koji se vraća iz proizvodnje, moguć je izbor iz liste izdanih materijala
 • Uz svaku stavku prikazuje se trenutna količina na skladištu. Jednim klikom moguće je vidjeti skladišnu karticu materijala
 • Za svaku stavku moguće je definirati povrat po serijskim brojevima
 • Automatski se računa vrijednosno razduženje radnog naloga i zaduženje skladišta

FZA00P6GP  Primka gotovih proizvoda

 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme, godine, skladišta i oznake dokumenta
 • Obvezno se veže uz radni nalog po kojem je proizvod izrađen
 • Vrijednost zaprimljenih proizvoda automatski se ažurira unosom stavki
 • Jednim klikom se omogućuje prijelaz na radni nalog, knjiženje u glavnu knjigu (po uvjetima pridruženog modela na definiciji dokumenta), ispis dokumenta
 • U stavke se unose proizvodi, moguć je izbor iz liste sa odabranog radnog naloga
 • Uz svaku stavku prikazuje se trenutna količina na skladištu. Jednim klikom moguće je vidjeti skladišnu karticu resursa
 • Svakoj stavci moguće je dodijeliti serijski broj
 • Svakoj stavci se prikazuje kalkulirana i proizvodna vrijednost koja se automatski sprema u cjenik. Ako je proizvod i otpremljen (prodan) prikazuje se i razdužena količina.
 • Automatski se računa vrijednosno razduženje proizvodnje i zaduženje skladišta gotovih proizvoda

FZA00PXZOM  Zapisnik o otpisu materijala

 • Broj dokumenta se dodjeljuje automatski unutar firme, godine, skladišta i oznake dokumenta
 • Dokument se obavezno veže uz radni nalog na koji je materijal izdan
 • Vrijednost otpisanog materijala automatski se ažurira unosom stavki
 • Jednim klikom se omogućuje prijelaz na radni nalog, knjiženje u glavnu knjigu (po uvjetima pridruženog modela na definiciji dokumenta), ispis dokumenta
 • U stavke se unosi materijal koji se otpisuje, moguć je izbor iz liste izdavanih materijala za definirani radni nalog
 • Svakoj stavci se upisuje  količina koja se otpisuje

FRN3011OBP  Konačni obračun proizvodnje

 • Konačni obračun osnovnih elemenata proizvodnje: materijal, rad, opći troškovi za svaki proizvodni nalog tako da se dobiju podaci o planiranom trošku, ostvarenom i razlici.
 • Za svaki radni nalog može se vidjeti promet materijala i pregled materijala kod kojih je utrošena količina veća od planirane  
 • Automatsko knjiženje konačnog obračuna proizvodnje
Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo