Pro-bit Zagreb d.o.o.

O tvrtki

Software

ICT Usluge

Pro-bit Zagreb d.o.o.

PRO.3 Proizvodnja

Komercijalni dio programa je sastoji se od modula:

 • nabava,
 • prodaja,
 • međuskladišnica i konsignacija,
 • inventura i
 • analize.

U modulu prodaja dobijaimo sve podatke o naruđbama kupaca, čije naruđbe imamo već otvorene, koliko imamo proizvoda na zalihi, tj koliko je raspoložive zalihe, omogučen je brzi uvid u zalihe. Na nabavnoj strani možemo upravo tako pratiti naruđbe dobavljačima i vidjeti koje naruđbe nisu u cijelosti isporučene. Ujedno imamo uvid u zalihe, kako na dokumentima tako i na analizama. Vođenje zaliha po različitim parametrima, PNC, ZNC i FIFO metodi. U modulu međuskladinice možemo jednostavno prenositi robu i materijale između skladišta.

Sadrži mogučnosti za učinkovit i jednostavan proizvodni proces, koji nudi rješenja za različite sisteme proizvodnje. Proizvodnja se dijeli na module:

 • proizvodnja i
 • analize.

Mogućnosti, koje nudi program:

Šifrant:  


 • unos, ažuriranje i pregled šifranata partnera (kupaca), pošti, komercijalista, usluga, klasifikacija, država, jezika, mjesta troška, valuta,
 • Partnerima (kupcima i dobavljačima) možemo definirati nabavne i prodajne uvjete (u šifrantu partnera),
 • moguća je automatsko zadavanje marže (u šifrantu partnera),
 • uvoz tečajnih lista sa interneta,
 • omogućeno je klasificiranje usluga i artikala, koju možemo koristiti prilikom promjene cijena ili kod raznih drugih analiza,
 • pretvarjanje dobavljačevih / kupčevih šifara artikala u naše,
 • samostalno oblikovanje izjava, koje možemo snimiti, uređivati i po želji mijenjati,
 • mogućnost vođenja optimalnih količina naručivanja, minimalne i maksimalne zalihe,

Nabava i Prodaja:  


 • moguć je unos troškova u %, ili u fiksnom iznosu,
 • mogućnost unosa novog partnera u šifrant partnera i novog artikla u šifrant artikala neposredno sa dokumenta,
 • unos promjena cijena i vođenje svih artikala u cjeniku,
 • mogućnost različitih ispisa na stranim jezicima i po tuđim šiframa,
 • omogućeno je vođenje i ispis financijskih i robnih odobrenja i terećenja,

Međuskladišnica:  


 • jednostavan prijenos artikala između skladišta sa međuskladišnicom,

Analize:  


 • program omogućava mnoštvo detaljnih analiza prodaje, nabave, narudžbi po različitim kriterijima i razdobljima, koje je moguće i ispisati,
 • omogućene su razne analize zaprimanja i izdavanja, koje možemo ispisati ili pregledati na ekranu,
 • pored uvida u stanje zaliha i raspoloživih zaliha moguć je uvid u dnevne zalihe,

Inventura:  


 • mogućnost unosa inventurnog stanja, te pregled i ispis inventurnih razlika,
 • prijenos podataka u program GK i PDV.

Opcijski:  


 • Vođenje artikala sa sljeđenjem (ručno ili automatski) ili bez sljeđenja,
 • Generiranje naruđbi dobavljaču
 • Raspisivanje radnih naloga po skupinama/klasifikacijama
 • Provizije komercijalistima

Proizvodnja:  


 • detaljno dorađeni proizvodni normativi,
 • izračun potreba materijala i troškova (pretkalkulacija),
 • planiranje potreba materijala i troškova na osnovi radnih naloga, ili na osnovi normativa,
 • automatsko rasknjižavanje materijala preko akcije lansiranje i preko izdatnica,
 • generiranje narudžbi dobavljaču i radnih naloga iz dokumenta narudžba kupca,
 • prijenos stavaka iz naruđbe kupca iz prodaje na interne naruđbe u proizvodnju,
 • detaljne analize i pregledi.

Opcijski:  


 • omogućeno sljeđenje artikala uz pomoć serijskih brojeva
   

Zaprimanje robe i materijala na skladište (NABAVA):

Upit dobavljaču (PD)   


Neobavezan dokument. Pravovremeno naručujemo potrebne količine artikala, po najpovoljnijim cijenama i rokovima. Dokument šaljemo različitim dobavljaèima.

Narudžba dobavljaču (ND)  


Može nastati iz već potvrđenih upita, ili pak dokument ručno kreiramo. Služi za naručivanje artikala i usluga. Moguče je predefinirati način isporuke, tečaj, jezik i rokove isporuke. Služi nam i za našu evidenciju i kao ispis naruđbe, može i na stranom jeziku.

Kalkulacija - primka (KA)  


Kalkulacija - Primka je namijenjena doknjižavanju materijalne zalihe robe na skladište, može na različita skladišta ili na različite lokacije. Dokument možemo ručno kreirati. Dokument mora biti proknjižen.

Izdavanje robe iz skladišta (PRODAJA):

Upit od strane kupca (PK)  


Neobavezan dokument. Služi praćenju svih podataka o artiklu, kojeg kupci potražuju. Upozorenje o nedostatnoj zalihi. Iz upita može nastati dokument PREDRAČUN .

Narudžba kupaca (NK)  


Može nastati iz nekoliko upita, ili pak dokument samostalno kreiramo. Namijenjen je zaprimanju naruđbi kupaca, moguće je definirati načine isporuke,šifre jezika i naše prodajne uvjete.

Otpremnica (DA)  


Dokument je namijenjen rasknjižavanju robe. U jednom koraku moguće je kupcu izdati otpremnicu i fakturu. Dokument se mora proknjižiti.

Faktura (FA)  


Može nastati iz jedne ili više proknjiženih i sa cijenama popunjenih otpremnica. Fakturu možemo opremiti sa klauzulama i poslati kupcu.

Ino faktura (FT)  


Program nam omogučava i rad sa fakturama u ino valuti. Uvjet, je izbor ino valute na dokumentu Naruðba kupcu. Ispis na dokumentu nam nudi 3 oblika ispisa: za carinu, na stranom jeziku - i hrvatskom jeziku.

Interna faktura (FI)  


Uvjet, da nastane je odabir vrste prometa 02 - interna realizacija

Avansni račun (AR)  


Na dokument upišemo vrijednost, koju nam kupac odredi. U veze dokumenta upisujemo broj Predračuna, i tu vezu upišemo na Fakturu.

Unos cjenika:

Promjena cijena   


Dokument je namenjen unosu novih promjenjenih cijena.

Brzi pregled zaliha i cijena:

Brzo  


Dokument je namijenjen brzom pregledu zaliha i cijena za pojedine artikle.

Rabatni ugovori sa partnerima (DODATNA OPCIJA):

Ugovori (rabati)  


Sa partnerima možemo sklopiti rabatne ugovore za cjelokupne asortimane, pojedine klasifikacije, skupine proizvoda ili pojedinaène artikle, ti podatki se prenose na ostale dokumente.

Ugovori o održavanju (DODATNA OPCIJA)

Ugovori o održavanju  


Dokument je namijenjen fakturiranju usluga, koje se iz mjeseca u mjesec ponavljaju. Fakturirati možemo sve unesene fakture, ili samo tekuči zapis.

Povrat robe dobavljaču (Terećenje):

Terečenje dobavljaču  


Svrha dokumenta je, da nam količinski i vrijednosno smanji zalihu robe, koju vraćamo.

Preuzimanje robe od kupca na skladište (Odobrenje):

Odobrenje kupcu  


Svrha dokumenta je, da nam količinski i vrijednosno poveča zalihu robe, koju nam kupac vrača.

Interni upit:

Interni upit  


Dokument je namijenjen internom upitu po materijalu, proizvodima i poluproizvodima drugih organizacijskih jedinica upoduzeću.

Postupak inventure:

  1. NOVA INVENTURA
  2. POPISNI LIST
  3. UNOS INVENTURE
  4. VIŠKOVI, MANJKOVI

Proknjižen dokument nam poveća zalihe. Proknjižen dokument nam smanjuje zalihe.

Međuskladišni prijenos:

Međuskladišnica  


Doknjižimo i ujedno rasknjižimo robu iz prijemnog tj izdajnog skladišta. Skladištar može samostalno koristiti dokument i prebacivati robu na različite lokacije.

Vrijednosna revalorizacija zaliha:

Revalorizacija zaliha  Prijenos količina sa jednog artikla na drugi radi se sa dokumentom:

Promjena cijene  


Uspostava stanja početnih zaliha i cijena:

Otvaranje  


Svrha dokumenta je, da artikle doknjižimo na različita skladišta, definiramo im VNC i VPC, program nam prema unesenim podacima izračuna MPC.

Analize i pregledi, koji nam omogučuju brz i jednostavan pregled kretanja materijala, nabave, prodaje i zaliha na skladištima u različitim vremenskim razdobljima:

 • trenutnih zaliha,
 • materijalne kartice,
 • trenutnih serijskih brojeva,
 • nabave,
 • prodaje,
 • zaprimanja i izdavanja,
 • narudžbi.

Cjenik:Omogućava nam brz pregled cijena za sve artikle

Proizvodnja:

Program omogućava, ovisno o veličini poduzeća, pojedinačna rješenja i stupnjevano prilagođavanje, te cjelovit protok informacija:

Proizvodnja

Kalkulacija, izdatnica, skladišni list   


Omogočava detaljno praćenje svih troškova povezanih sa proizvodnim procesom kao i njihovo planiranje. Omogučava i djelomično izvođenje proizvodnog procesa.

Generiranje narudžbi i radnih naloga (GND)  


Na jednom mjestu imamo skupljene sve potrebne i ujedno manjkajuće materijale, koje možemo brzo i jednostavno naručiti od dobavljača ili za proizvode i poluproizvode te otvoriti radni nalog.


Radni nalog   


Omogućava nam pripremu predkalkulacije i analizu potreba, prema svim podacima unesenim u normativ. Sadrži cjelovitu pripremu rada za proizvodnju, moguče dopunjenu i sa uputama i napomenama.

Izdavanje materijala iz skladišta u proizvodnju:

Materijalni list  


Nastane lansiranjem radnog naloga, na njega se prenesu svi materijali potrebni za proizvode, koji su na navedeni na standardnom normativu.

Izdatnica  Nastane iz Materijalnog lista. Rasknjiži materijal izdan iz skladišta, možemo raditi i sa dleomičnim izdavanjima materijala sa skladišta. Dokument moramo proknjižiti.
 

Unos normativa, koje možemo pripremiti do najmanjih detalja:

Normativ  


Upisujemo sve potrebne informacije za proizvode i poluproizvode, omogućava jednostavan pregled svih informacija vezanih za proizvod i poluproizvod, te pripremu predkalkulacije i/ili analizu potreba. Sljediti možemo kako jednostavne tako i kompleksne (sa više nivoa) sastavljene proizvode.

Povrat materijala iz proizvodnje u skladište:

Povratnica  Sa povratnicom vraćamo višak materijala iz proizvodnje u skladište. Knjiženjem povrata rasknjižimo zalihu u proizvodnji i doknjižimo na jedno ili više različitih skladišta.
 
Zaprimanje proizvoda na skladište, riješeno je sa dokumentom:

Lansirni list   


Nastaje sa lansiranjem radnog naloga. Na lansirni list prenesu se proizvodi i poluproizvodi (ovisno od nivoa normativa)

Skladišni list   


Nastane iz Lansirnog lista. Knjiženjem povećavamo zalihu proizvoda na skladištu. Omogučava i djelomična zaprimanja proizvoda i/ili poluproizvoda na skladište.

Analize nam omogućuju pregled potrošnje vrijednosno i količinski po radnim nalozima, različite mogućnosti nam omogučavaju vrlo detaljan uvid koji sami definiramo:

 • Ispis analize potreba DN,
 • Ispis analize DN,
 • Ispis analize potrošnje,
 • Pokalkulacija.
Pošalji upit
Pretraži poslovni software:

Search

Asus najavio tri nova mobitela

Prema dosadašnjim informacijama Asus bi ove godine na MWC 2018 sajam trebao donijeti barem tri nova mobitela – Zenfone 5, Zenfone 5 Lite te Zenfone 5 Max. Kako...

Otkriven novi bug unutar iOS-a

Appleov operativni sustav iOS ovih dana bilježi novi bug, dosta sličan bugovima iz prošlosti toga sustava, kao što je na primjer Effective Power bug iz 2015...

Qualcomm predstavio Snapdragon X24 i X50

Tvrtka Qualcomm predstavila je dva nova modema za mobilne uređaje Snapdragon X24 i Snapdragon X50. Predstavljeni Snapdragon X24 modem na papiru nudi brzine pri...

Exynos 9810 na Geekbenchu

Snapdragon je Qualcommov TOP SoC za 2018. godinu koji će se naći u brojnim TOP modelima ovogodišnjih mobitela. Nedugo potom kroz Geekbench je prošao i...

Samsung DeX Pad

Ove godine Samsungovi novi mobiteli iz serije Galaxy dobit će i novi dock – DeX Pad. Kao što je vidljivo iz priloženih fotografija (rendera), novi modeli...

Prvi čovjek Samsunga osumnjičen za utaju poreza

Lee Kun-hee, dugogodišnji "vladar" koncernom Samsung, posljednjih se godina muči s velikim zdravstvenim problemima. Još 2014. doživio je težak infarkt te je od...

Apple postao najveći proizvođač satova

Prema podacima tvrtke IDC i drugih tvrtki, četvrti kvartal prošle godine bio je najuspješniji kvartal za Apple Watch seriju pametnih satova od njihova prvog...

Kodek H.266 u izradi i stiže 2020. godine

Na seminaru kojeg je u Londonu organizirala tvrtka ATEME koja se specijalizirala za tehnologije namijenjene kompresiji video sadržaja predstavljen je budući...

Android Oreo konačno prešao 1%

Početak je još jednog mjeseca, veljače, a to znači kako je Google objavio i nove informacije vezano uz zastupljenost pojedinih inačica Androida. Na dan 5...

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak

Arctic je predstavio novi CPU hladnjak iz svoje Freezer 33 serije. Riječ je o modelu eSport ONE koji se uz dobro hlađenje odlikuje i tihim radom te...

Naši partneri

arnet digital logo lektire.hr logo pr mreža logo poslovnjak.net logo savjetnica logo specijalist logo